Hvordan å demontere en Taurus PT 709 Slim Pistol

Taurus PT-709 Slim er en pistol designet fra starten som en backup eller skjult bære våpen. The Slim er kamret for runde 9 mm og har syv i klippet pluss ett i kammeret, og tiltak på seks inches i lengde, noe som gjør det en lett-concealable skytevåpen. For å holde Slim ren - eller for å utføre reparasjoner på våpenet selv - du trenger å vite hvordan å bryte det ned i sine enkelte deler. Dette kan gjøres uten hjelp av noe spesialverktøy.

Bruksanvisning

1 Trykk magasinet utløserknappen på høyre side av pistol og trekker bladet ut av grepet.

2 Dra glide tilbake for å åpne patronkammeret. Undersøk kammeret nøye for å sikre at det er ingen live runder fortsatt lastet i Slim.

3 Lukker dekselet, og deretter trykke ned de to take-ned-knappene på høyre og venstre side av pistolen. Disse er plassert foran på rammen, i front av utløsningssammenstilling. Hold knappene ned, og skyv glide rett frem og utenfor Slim.

4 Snu gli over og trekke ut returfjærpakken og fat, i den rekkefølgen.