Hvordan å drive en LED

Hvordan å drive en LED


Slå en LED er ikke så enkelt som bare å henge det opp til et batteri. En LED har nesten ingen intern motstand. Derfor, hvis du koble den opp direkte til et batteri, vil den brenne ut raskt som dagens renn uhindret gjennom LED. Du må legge til en motstand til LED krets. Denne opplæringen forklarer hvordan du skal beregne motstanden som trengs.

Bruksanvisning

1 For å beregne motstanden behov, blir Ohms lov anvendt. Ohms lov kan angis som V = I x R, der V er spenning, er jeg aktuell og R er motstand. Siden vi beregner motstand, kan vi omorganisere formelen for å lese R = V ÷ I.

2 Plugg verdiene du har i formelen. Utføre beregning vil gi deg verdien av nødvendig motstand.

3 For eksempel si at du har en 12 V-forsyning, en hvit LED med en videresende spenning på 3,4 V, og en strøm av 20 milliampere (0.020 ampere.) Først beregner spenningen ved å trekke 3,4 fra 12, noe som gir 8,6.

4 Nå beregne følgende: (. Ohm) R = 8,6 ÷ 0,020, eller 430 Ω

Hint

  • Hvis du kobler lysdioder i serie, bare legge termin spenninger sammen før trekke fra forsyningsspenningen.