Hvordan å fylle bensin en Ronson Lighter

Hvordan å fylle bensin en Ronson Lighter


Ronson lightere er kjent for sin lange levetid, konsekvent flamme, og holdbarhet, og som sådan er brukt av mange mennesker rundt om i verden, fra grill goers til sigar røykere. Imidlertid vil en lettere med levetiden på en Ronson har en tendens til å gå tom for drivstoff før den er byttet ut, så det er laget for å være refill med butan. Hold flammen tent lenger ved å fylle inn Ronson lettere.

Bruksanvisning

1 Bruk en liten flat skrutrekker, skru flammen justeringen på bunnen av lighteren til den laveste innstillingen, vanligvis angitt av en "-" på den ene siden av adjuster.

2 La luften ut av den lettere ved å trykke på påfylling ventil med en liten skrutrekker. Dette vil tillate mer butan som skal injiseres inn i lighteren. Hold ventilen åpen inntil luft stopper kommer ut av lighter. Dette skal bare ta noen få sekunder.

3 Hold lettere opp ned i en hånd og med den andre injisere den lettere med butan ved å trykke spissen av butan kan i påfyllingsventilen i lighteren. Sprøyt butan i den lettere for tre eller fire sekunder og lukke refill ventil av lighteren.

4 La lettere å sitte i tre til fem minutter. Slå flammen adjuster tilbake til sin opprinnelige posisjon med en liten flat skrutrekker og tenne lettere nøye. Hvis det ikke er noen flamme, gjentar prosessen påfylling.