Hvordan å løse med en negativ Square Root

Hvordan å løse med en negativ Square Root


Matematikk er grunnlaget for fysikk, statistikk og engineering. Det undervises fra en tidlig alder, og studenter som ønsker å ta høyere utdanning vil ta avanserte moduler i matematikk, inkludert komplekse tall, kalkulus og statistikk. Konvensjonelt, er kvadratroten av et tall definert som et tall som når det multiplisseres med seg selv, produserer input. Dette innebærer normalt at bare positive tall vil ha en kvadratrot, siden ingen reelt tall multiplisert med seg selv vil føre til et negativt tall.

Bruksanvisning

1 Skriv ned det negative tall som må firkantet forankret, for eksempel -16.

2 Separer nummeret til en form for "-1 xa nummer." I eksemplet -16 kan deles inn -1 x 16.

3 Ta kvadratroten av begge tallene i den separerte skjemaet ovenfor. Matematikere har oppfunnet en teoretisk tall, som kalles "i", som representerer kvadratroten av -1. Etter eksempel kvadratroten av -1 er i, og kvadratroten av 16 er fire.

4 Skriv ned de to kvadratrøtter ved siden av hverandre. I dette eksempelet skrive 4i. Dette er svaret, og du kan sjekke det ved å gjøre det motsatte operasjonen --- kvadrere nummeret. Squaring 4 gir 16, og kvadrering jeg gir 1; 4i betyr 4 multiplisert med i, derfor, 16 multipliseres med -1, som er -16.