Hvordan å løse skanne puslespill i "MySims Agents" for Wii når du må Skann Bird Egg

Mens du spiller gjennom "MySims Agents" for Nintendo Wii spillkonsoll, er spillere i oppdrag å analysere gjenstander de finner for å avdekke spor. På et punkt i spillet, må spillerne analysere fugleegg i et reir ved å løse et puslespill. Puslespillet starter med fire rosa atomer i midten av skjermen, og krever at spilleren å ordne resten av de ulike fargede atomer så det er ingen prikker igjen på skjermen. Atomene kan omgjøres og puslespillet kan løses i løpet av minutter.

Bruksanvisning

1 Flytt markøren over den lilla hetteglasset og trykk på "A" for å velge hetteglasset. For å velge de forskjellige ampuller og plassere de ulike fargede atomer, må du alltid navigere markøren til riktig sted og trykk på "A" -knappen.

2 Plasser en lilla atom til høyre for hver av de to lengst til høyre rosa atomer. Plasser en lilla atom til venstre for hver av de to lengst til venstre rosa atomer. Den øverste og nederste radene av atomer, fra venstre til høyre, skal være lilla, rosa, rosa og lilla.

3 Velg grønn hetteglasset.

4 Plasser en grønn atom til høyre for hver av de to lengst til høyre lilla atomer. Plasser en grønn atom til venstre for hver av de to lengst til venstre lilla atomer. Den øverste og nederste raden av atomer, fra venstre til høyre, skal være grønn, lilla, rosa, rosa, lilla og grønt.

5 Plasser en grønn atom over hver av de to øverste rosa atomer. Plasser en grønn atom under hver av de to nederste rosa atomer.

6 Velg den blå hetteglasset.

7 Plasser to av de blå atomer ved siden av hverandre, men ikke berører noen andre atomer. Plasser de to siste blå atomer ved siden av hverandre, men ikke berører noen andre atomer. Med de blå atomer på plass, er puslespillet ferdig.