Hvordan å se cellevekst i et mikroskop

Hvordan å se cellevekst i et mikroskop


Mikroskoper bringe et element av fascinasjon til studiet av vitenskap i skolen, enten du er en fjerde klassing ser på din første celle eller en videregående skole biologi student undersøke mitose. Når du gjennomfører egne forsøk, det er ganske spennende å se resultatene du forventet begynner å skje, og enda mer spennende å se noe helt annet skje. Å se og overvåke cellevekst under et mikroskop vil lære ferdigheter som du vil være i stand til å bruke i en rekke vitenskapelige karrierer.

Bruksanvisning

1 Plasser celleprøver på en ren lysbilde eller plassere dem i en passende lagerskip. For eksempel når du lagrer prøver av menneskelig vev for kultur, polystyren plast alternativer som petriskåler og multi-brønn plater arbeid.

2 Observer cellene i begynnelsen av eksperimentet for å etablere en baseline. Gjøre oppmerksom på farge, antall, form og størrelse av cellene.

3 Flytt celler til et passende lagringssted. For eksempel, med vev kultur celler, må du lagre dem i en atmosfære med flytende nitrogen og sakte avkjøle seg til negative 80 grader Celsius, slik at eventuell fuktighet inne i cellene kan forlate før frysing - frosset vann i vev celler vil føre til iskrystaller som kan ødelegge dem.

4 Opprettholde en logg hver gang du observerer cellene under et mikroskop. Noter endringer i form, størrelse, farge og antall. Noen celler kan forlenges som en del av deres vekst; celler vil også dele gjennom prosesser av mitose og meiose.