Hvordan å tegne en linje rundt en person i et bilde

Dataprogrammer, for eksempel Adobe Photoshop, tillate brukere å digitalt tegne en linje rundt en person i et bilde. Bildet kan skannes inn i datamaskinen ved hjelp av en planskanner eller lastet ned fra et digitalt kamera eller mobiltelefon.

Bruksanvisning

1 Åpne Adobe Photoshop dataprogram.

2 Klikk på "File", deretter "Open" fra rullegardinmenyen. Marker bildet av personen og klikk "OK". Bildet skal vises på skjermen.

3 Høyreklikk med musen på "Paintbrush" -verktøyet som ligger på den flytende verktøylinjen og velg "Pencil" verktøyet fra rullegardinmenyen. Juster intensitet og opasitet nivåer av blyant, som er plassert øverst på skjermen.

4 Bruk musen til å tegne en blyantstrek rundt personen i bildet.

5 Klikk på "File" og velg "Lagre som" fra rullegardinmenyen. Navn det redigerte bildet og lagre det som en JPG.