Hvordan Adgang kun Adopsjon Records

Reglene om adgang til lukkede adopsjon poster er regulert av enkelte stater. Standarden for hvem som kan få tilgang til disse postene, og den bestemte prosessen for å åpne dem kan variere, men generelt, må du anmode retten før du vil få lov til å få tilgang til adopsjon filen. Din opprop må forklare hvilken rolle du spilte i vedtakelsen og skissere grunnen til at du ber om at retten åpne poster.

Bruksanvisning

1 Utkast til en underskriftskampanje for å åpne de lukkede adopsjon poster. For å få tilgang til lukket filen, må du be om en ordre fra retten i den jurisdiksjonen der adopsjonen ble avsluttet.

2 Etablere at du er en part i saken. Du kan bli bedt om å vise ID, for eksempel en fødselsattest, pass og førerkort for å bekrefte identiteten din.

3 Gi en overbevisende grunn til at de skal åpnes. Vanligvis domstolene vil ikke åpne adopsjon filer utelukkende for å legge til rette for en gjenforening. Hvis du har medisinske bekymringer eller juridiske spørsmål som krever at du åpne de lukkede adopsjon poster, skissere disse grunner i din bønn.

4 Delta på din rettsmøte. Etter innlevering din begjæring til domstolen, må du delta på en høring foran en dommer, som skal vurdere verdien av saken og avgjøre om du vil få lov til å få tilgang til de lukkede adopsjon poster.

5 Bruk rettskjennelse for å få tilgang til de lukkede adopsjon poster. Når du mottar din bestilling signert av dommeren, presentere den til adopsjon byrå eller tilrettelegger som håndterte adopsjon.

Hint

  • Hvis du har problemer med å forberede din begjæring, mange nonprofit adopsjon støttegrupper har advokater på personale som kan hjelpe deg med gratis eller til redusert pris.