Hvordan angi en Power Transformer

Hvordan angi en Power Transformer


Kraft transformatorer kommer i tusenvis av størrelser for så mange applikasjoner, fra megawatt kommersiell elektrisk kraft distribusjon til noen få watt for en AC-adapter for en mobiltelefon. Nesten alle elektroniske enheter bruker en eller flere transformatorer for spenningsdistribusjon. Hvis du trenger å oppgi en transformator for et bestemt program, må du samle spesifikke data for å gi til produsent eller leverandør. Du må forstå elektrisk terminologi og forstå data transformator spesifikasjon for å angi en transformator.

Bruksanvisning

1 Angi nøyaktig bruk, enten det er for kommersiell kraft program, for bruk inne en enhet eller et annet program. Hvis det er å erstatte en eksisterende strøm transformator, angi navn og modellnummer på apparatet.

2 Spesifisere nøyaktig spenning og frekvens. Inngangsspenninger kan variere fra bare noen få volt til flere tusen, og frekvenser kan variere fra 50 eller 60 Hertz til lyd og radiofrekvenser.

3 Angi utgangskrav. Du må angi spenning og gjeldende krav til enhver og alle utganger du trenger for strøm transformator, det være seg noen mikrowatt eller hundrevis av kilowatt.

4 Angi alle størrelser, form eller miljømessige krav du måtte ha, slik som høye eller lave temperaturer eller fuktighet bekymringer. Du må kanskje også oppgi bekymringer for vibrasjoner.

5 Angi oljefylte eller tørr. Hvis du ikke vet, hvem du gir spesifikasjonene til kan hjelpe deg å bestemme hvilken du trenger.