Hvordan åpne lukkede Adopsjon Records Under icwa

Indianske barn som blir adoptert på grunn av misbruk eller forsømmelse i deres bakgrunn har spesielle rettigheter i henhold til indiske barnevernloven, eller icwa. For å hjelpe disse barna bevare sine kulturelle bånd til sin indiansk herkomst og stammer, løser icwa spesifikke krav som gjør at disse målene. På grunn av kompleksiteten i dette problemet, og følsomheten for adopsjon, indianar adoptivbarn og deres familier trenger å vite at de ikke kan være vellykket i alle tilfeller.

Bruksanvisning

1 Be om en kopi av icwa fra staten senator. Gjør deg kjent med denne loven - spesielt de delene som gjelder adopsjon og ansvar statlig domstol for å sluttføre adopsjonen. Før du ber om tilgang til saksdokumentene, vet nøyaktig hva dine rettigheter er under icwa (se lenke i Resources).

2 Study icwa offentlig rett 95-608 (se lenke i Resources) og finne ut hvilke statlig domstol var ansvarlig for adopsjon sluttbehandling. Hold adoptivfamilie informert om hva du gjør når du utfører denne forskningen. La dem vite Vil du vite om din tribal tilhørighet og foreldrene dine som per loven.

3 Kontakt tribal dommer fra stammen eller pueblo og presentere deg selv og formålet med besøket retten. Informer dommeren om at du har gjort deg kjent med icwa og dens bestemmelser om adoptivbarn som har fylt 18 år Be om tilgang til filen, slik at du kan få identiteten til foreldrene dine og annen relevant informasjon.

4 Ta notater om omstendighetene rundt din plassering i fosterhjem, foreldrene dine identitet, deres siste kjente adresse og omstendighetene rundt adopsjon din. Snakk til tribal dommeren som ledet din fosterhjem saken og adopsjon, samt de andre stamme tjenestemenn involvert i ditt tilfelle.

5 Snakk til alle de som er involvert i saken rektorer - sosialarbeidere, advokater og dine foreldre. Få navn på andre familiemedlemmer som kan være i stand til å hjelpe deg å opprettholde din tribal tilkobling. Snakk med statlige (nontribal) tjenestemenn og sosialarbeidere også.

Hint

  • Når du prøver å få kontakt med tjenestemenn involvert i adopsjon, være høflig, selv når frustrert.
  • Vær oppmerksom på at du kan finne ut informasjon om din biologiske familie som vil være svært smertefullt og vanskelig å møte.