Hvordan Auto-Save i "Red Dead Redemption"

Etter hvert som du avanserer gjennom de enorme og åpne nivåer i "Red Dead Redemption", er det viktig å lagre spillet ofte for å unngå å miste data hvis spillet fryser eller krasjer. Sjekkpunkter er gitt gjennom nivåene og gir en mulighet til å lagre spillet. Hvis du ikke ønsker å vente med å spare til du finner et sjekkpunkt, aktivere "Auto-Save" -funksjonen. Med denne funksjonen er aktivert, blir spillet automatisk lagret når et oppdrag er fullført.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Start" -knappen på kontrolleren for å åpne menyen.

2 Velg "Alternativer".

3 Velg "Config".

4 Endre "Auto-Save" alternativet til "On".