Hvordan Beat en 4X4 Rubiks kube

Hvordan Beat en 4X4 Rubiks kube


4x4 Rubiks kube er svært lik den klassiske 3x3 Rubiks kube, bortsett fra at den har en ekstra dimensjon lagt til den. Løse en 4x4 Rubiks kube er ganske vanskelig med mindre du allerede vet hvordan du skal løse 3x3-versjonen. Men selv om du ikke kan slå 4x4 Rubiks kube, vil du fortsatt ha en god tid på å prøve.

Bruksanvisning

1 Løs alle seks av senter rutene. Dette betyr at på hver flate av 4X4 Rubiks kube, har du fire samme farge torgene i sentrum.

2 Løs de to midterste rutene på alle åtte kanter. Dette betyr at på hver av kantene av 4x4 Rubiks kube, har du to av samme fargede ruter på hver side.

3 Løs resten av kuben på samme måte som du ville løse en 3x3 Rubiks kube. Dette gjøres ved å vri og dreie hver av bitene inntil alle seks flater av kuben er av en farge. Hold de fire midt torg og de to midterste kant ruter fungerer som en enhet, og ikke unsolve disse rutene.