Hvordan Beat "The Simpsons Game" for PS2

Slutten av "The Simpsons Game" for PS2 kommer ned til et oppgjør med Gud. Du må slå Gud i et spill som ligner på "Dance Dance Revolution" for å komme til den konklusjon av historien. Du må treffe de riktige knappene til rett tid å ta ut fiendtlige tegn. Hvis du går glipp av mer enn seks ganger på en fiende, taper du. Du må komme gjennom fire runder med dette å slå spillet.

Bruksanvisning

1 Skriv inn gate for å komme inn Guds leilighet. Se fiendens tegn som de går på ikonene som representerer knappene på kontrolleren navigasjonsknappen.

2 Hit den tilsvarende knappen når tegnet treffer den grønne linjen på ikonet. Knappen må treffe raskere når disse fiendene, kalt "PrayStation" og "Xodus Box," formere seg i hver runde.

3 Face den siste fiende, jeg, etter å ha beseiret de to første. Jeg Er flytter mye som de tidligere fiendene så på knappen mønster for å beseire dem vil være den samme. Spill gjennom Jeg er bevegelser to ganger for å slå spillet.