Hvordan beregne arealet av en firkant

Hvordan beregne arealet av en firkant


Formelen for bestemmelse av arealet av et kvadrat er identisk med den for å bestemme arealet av et rektangel, med en snarvei. Siden kvadrat har fire like sider, i stedet for å multiplisere sammen lengde og bredde, "firkantet" en av sidene. Til torget en måling eller tall er å multiplisere det av seg selv. I dette tilfelle, siden både lengde og bredde er like, er kvadratet av en av sidene i området. Hvis du ikke er sikker på at du arbeider med en perfekt kvadrat, ta målinger. Du kan alltid gå tilbake til formelen for rektangelet for å få området.

Bruksanvisning

1 Mål sider av plassen for å sikre at de er like, med mindre du jobber med en matematisk problem som dimensjonene av plassen er gitt.

2 Kvadrat mål på en av sidene, multiplisere den av seg selv. For eksempel, hvis plassen er 7 inches på hver side, er området 49 kvadrat inches.

3 Beregne lengden av sidene fra området ved å ekstrahere kvadratroten. Dette er et komplisert problem best gjort på en kalkulator. For et område på 81 kvadrat, for eksempel, er hver side 9 fot lang. For tall som ikke er perfekte kvadrater, vil du ende opp med en irrasjonell nummer (en som vil utvide til et uendelig antall desimaler og ikke løse) som du må avrunde for praktiske formål.