Hvordan beregne arealet av en Grain Bin

Hvordan beregne arealet av en Grain Bin


Korn skuffer er kjente severdigheter i kornjordbruksområder. Selv om de kan være hvilken som helst form, de fleste er sylindrisk og ser ut som store metallbokser med koniske tak. De brukes, som navnet antyder, for lagring av høstet korn. Størrelsen varierer typisk mellom 18 og 60 fot i diameter, og noen er store nok til å bli omdannet til husene når deres landbruks liv er over. Beregning av arealet av en kasse kan gjøres ved hjelp av en matematisk formel. En kalkulator er påkrevd.

Bruksanvisning

1 Etablere diameteren på bin. Finn dette i produsentens produktinformasjon, stemplet på en plakett festet til bin, eller ved å måle den. Dersom det er nødvendig å måle hyllen, fra den ene siden til den andre, langs en linje som passerer gjennom sentrum av beholderen.

2 Dele diameter på to for å bestemme den radius. For eksempel, hvis diameter er 40 fot, er radius 20 fot (40/2 = 20).

3 Beregne arealet ved å erstatte radiusverdien, oppnådd i det foregående trinn, inn i formelen: Areal = pi x (x radius radius), hvor pi er den matematiske konstant, 3,1415. Resultatet er arealet av korn bin. For eksempel har en korn bin med en radius på 20 fot et område på 1,256.6 kvadratfot (3,1415 x 400 = 1,256.6).

Hint

  • Hvis bin har en tom sentral kolonne, for å sirkulere luften, er godbit som en egen sirkel. Finn arealet og trekke det fra den generelle bin området.
  • Folk dør av å falle i korn binger. Forsøk aldri å gå på overflaten en kornet mens du tar målingene.