Hvordan beregne avstanden fra Mars til Jorden

Hvordan beregne avstanden fra Mars til Jorden


Astronomer har observert planeter i hundrevis av år, ikke bare for å spore sine baner, men for å måle avstander mellom dem. I det 17. århundre, Giovanni Cassini beregnet avstanden mellom Mars og Jorden, og var bare 7 prosent av. Avstandene mellom planetene endre hvert øyeblikk, men for å få en grov nummer det er best å starte med Jordens avstand fra Solen, og avstanden til Mars fra Sun. Deretter kan du enkelt beregne den relative avstanden til Mars fra Jorden.

Bruksanvisning

1 Legg merke til avstanden fra Jorden til Solen En nettside som AstronomyforBeginners.com vil hjelpe deg å finne denne avstanden. Jordens avstand fra Solen er ansett å være en AU, eller en astronomisk enhet. Forskere har funnet ut at en AU tilsvarer et gjennomsnitt på 149,598,000 kilometer.

2 Finne ut Mars gjennomsnittlige avstand fra Solen ved hjelp av Kepler-metoden. Du må vite hvor lenge Mars bane tar, så se i astronomi bøker eller gå Nasa.gov å finne det nummeret. Når du vet at Mars bane tar 688 dager, eller 1,88 Earth år, er du klar til å finne ut hvor langt Mars er fra sola

3 Påfør Kepler Method. Square omløpstiden til Mars (multiplisere det ganger seg selv), og deretter finne kubikkroten. Så, 1,88 ganger 1,88 tilsvarer 3,5378. Kubikkroten av det er 1,5237. Dette betyr at Mars er i gjennomsnitt 1,5 ganger Jordens avstand fra Solen

4 Trekk den gjennomsnittlige avstanden fra Solen til Mars og Jorden. Siden Mars er 1,5 ganger lenger fra Solen enn Jorden, trekke 1,5 fra 1, noe som tilsvarer 0,5. Multipliser det med den gjennomsnittlige avstanden fra Jorden til Solen, som vil være .5 ganger 149,598,000 kilometer. Produktet av multiplikasjon vil være svaret. Merk at disse tallene er nesten alltid måles i kilometer.

5 Bestem avstanden mellom Mars og Jorden hvis planetene er på motsatte sider av Sun. Beregningen over fungerer bare hvis Mars og Jorden er på samme side av Solen, noe som betyr at de er ganske nær hverandre. For å bestemme lengst vekk de kunne være fra hverandre, legge til deres gjennomsnittlige avstander fra Sun (1,5 AU pluss en AU = 2,5 AU) i stedet for trekke fra. Deretter multiplisere den gjennomsnittlige avstanden til jorden fra solen med 2,5, og du har svaret.

Hint

  • Gjennomsnittlig avstand fra Solen kan brukes til å finne avstanden mellom jorden og annen planet.