Hvordan beregne Boom Masse

Bestem belastning på en bom for å hindre heising for mye vekt. Ikke bare vil dette holde deg trygg, men det kan også hindre mekanisk svikt. En belastning er lik den spenning som er lagt inn i bommens løftekabel. Bruk av Newtons andre lov av bevegelse viser at dersom bommen kabel akselererer oppover, er mer spenning plassert på kabelen. Motsatt, hvis den gjenstand som holdes av bommen akselererer nedover, opplever bommen mindre spenning. Utføre beregninger med Newtons lover i metriske enheter, og deretter konvertere til standard enheter på slutten for å unngå feil.

Bruksanvisning

1 Multiplisere massen opphengt fra bommen, i kilo, ved akselerering av bommen kabelen. Ring dette resultatet "x". Forutsatt en masse på 1000 kg og en nedadgående akselerasjon på 1,2 meter per sekund, "x" er lik 1200 newton (en newton er måleenheten for kraft).

2 Multipliser "x" ved positiv en for en oppadgående bom akselerasjon. Multipliser "x" etter negative 1 for en nedadgående akselerasjon. Ring dette resultatet "y". Fortsetter øvelsen, har du negative 1 ganger 1200 newton, eller -1,200 newton på "y".

3 Beregn vekten av de gjenstander som er opphengt i bommen ved å multiplisere deres masse ganger akselerasjonen som skyldes tyngdekraften. Tyngdens akselerasjon er lik 9,8 meter per sekund kvadrerte og måler den hastighet med hvilken gjenstander som kommer inn på jorden. Utføre dette trinnet fører til 1.000 kilo ganger 9,8 meter per sekund squared, eller en vekt på 9800 newton.

4 Legg vekten til "y" for å komme frem til den belastning på bommen i newton. Fullfører dette trinnet, har du 9800 newton pluss -1,200 newton som tilsvarer 8.600 newton.

5 Konverter lasten til pounds ved å dividere med 4,45, siden et pund tilsvarer 4,45 newton. Avslutte trening, har du 8.600 newton delt på 4,45 newton per pund, eller en belastning på 1,932.6 pounds.