Hvordan beregne bruddmodulen av trebjelker

I materialvitenskap, vil du ofte trenge å karakter materialer, inkludert sprø seg, i form av sine mekaniske egenskaper. Bruddmodulen, for eksempel, er den maksimale spenning som et materiale som kan underkastes før den bryter. Man kan beregne bruddmodulen av en bjelke av trevirke ved eksperimentelt å bestemme den maksimale belastning som en tre bjelke kan ta og plugge den inn i en formel som innbefatter dybden og bredden av bjelken.

Bruksanvisning

1 Plasser trebjelke i en last teste maskinen, etter produsentens anvisninger. Vanligvis vil man ha for å klemme hver ende av tre strålen til maskinen.

2 Bruke maskinen til å stadig søke en last til de tre prøven før den bryter. Maskinen vil ta opp dette punktet av brudd i pounds.

3 Plugg bruddfasthet inn i formelen for bruddmodulen, som sier at:

bruddmodul = (bruddfasthet) / (b * d ^ 2),

hvor b er bredden på strålen og d er dybden. For eksempel, hvis du har en bjelke med bredde 4 inches og dybde 5 inches og en bruddfasthet på 20 pounds, vil brudd være:

(20 pounds) / (4 inches (5 tommer) ^ 2),

eller 1 pund / 5 inches ^ 3.