Hvordan beregne Buesekunder

Hvordan beregne Buesekunder


Astronomene bruker vanligvis åpenbare vinkler for å måle diameter på objekter på himmelen og avstandene mellom disse stedene. Vinklene, blir svært liten, måles ofte i buesekunder. Astronomene bruker buesekunder fordi en arcsecond er svært nær de parallax verdier for stjerner nærmest jorden, parallax i dette tilfellet blir den tilsynelatende vinkelforskjellen i posisjonen til en stjerne sett fra to forskjellige steder på jorden.

Bruksanvisning

1 Identifisere det lille hullet i sentrum av den rette kanten av vinkelmåler.

2 Juster vinkelmåler med den vinkelen du ønsker å måle, slik at vinkelens toppunkt er synlig gjennom det lille hullet og en ray, eller arm, av vinkelen på linje med den tomme linjal trykket langs den rette kanten av vinkelmåler.

3 Lese nummeret på innsiden av den buede regelen hvor den andre stråle, eller arm, av den vinkel krysser. Hvis vinkelen er stumpe, eller større enn 90 grader, lese nummeret på utsiden av den buede regel hvor den andre ray kors. For eksempel, den andre stråle av vinkelen krysser buet regelen på 47.

4 Multipliser dette tallet med 3600. For eksempel 3600 x 47 = 169200. Vinkelen måler 169,200 buesekunder.

Hint

  • Toppunktet til en vinkel er det de to stråler, eller armer, av vinkelen møtes.