Hvordan beregne Coil Resistance i en stafett

Hvordan beregne Coil Resistance i en stafett


Transistorer kan ha forandret verden, men det er noen ting som reléer er fortsatt bedre egnet for, som høy effekt veksling. Inne i et relé er et metall armatur som beveger seg som reaksjon på et elektromagnetisk felt som genereres av en indre spole. Ved hjelp av denne mekanismen, kan et relé styre en stor belastning, men stafetten i seg selv kan være styrt av en liten belastning, kanskje til og med en mikrokontroller. Når en liten strøm blir sendt til spolen i releet, kaster ankeret, og høy strøm flyter gjennom. Motstanden i spolen bestemmer mengden av strøm som trengs for å drive releet, og derfor effektiviteten av forsterkningsvirkning releet kan gi.

Bruksanvisning

1 Koble fra stafetten. Siden noen releer kontrollere høy spenning kretser, er det bedre å fjerne stafetten helt før du tar noen målinger fra det. Relays i automotive kretser vanligvis trekk uten behovet for å kutte ledninger eller DESOLDER, selv om det finnes unntak.

2 Koble de to sonder av multimeter til de to polene på stafettpinnene som kobles til spolen. Disse er vanligvis merket på utsiden av plast reléhuset som "C", "spiral" eller "MAG".

3 Velg motstand modus på multimeter. Nummeret som vises representerer motstanden i ohm, av spolen som måles.