Hvordan beregne Day of the Week

Å finne ut hvilken dag en bestemt dato falt på eller vil falle på er et spørsmål om å utføre enkle aritmetiske beregninger. Gi hver måned en numerisk verdi, deretter til følgende enkle ligning for å finne den dagen for en kalenderdato.

Bruksanvisning

1 Del et år av fire bruker hele fire nummer for kalenderåret. For eksempel, del 1954 i stedet for 54.

2 Legg resultatet til firesifret nummer i året selv. Se bort rester hvis du har noen.

3 Bruk den numeriske verdien av dato og legge den til den totale du beregnet ovenfor.

4 Bruk følgende tall for hver måned: Januar er 0 mesteparten av tiden, men 6 på skuddår. Februar er to normalt, og 6 i skuddår. Mars er 3 april er 6 mai er en, juni er 4, juli er 6 august er 2, september er 5, oktober er 0, november er tre og desember er 5.

5 Ta nummeret som er tildelt måned og legge den til din nye totalt.

6 Del din totale fra Trinn 5 av 7.

7 Antall dager i uken, og starter med mandag som 1. Resten nummeret du har igjen fra trinn 6 tilsvarer en kalender dag i uken.