Hvordan beregne DeBroglie

Hvordan beregne DeBroglie


I 1923, Louis de Broglie foreslo at, som fotoner av lys har bølgelengde og momentum, gjør vanlig materie, også. Fremdriften av et objekt og dets bølgelengde er omvendt proporsjonale; en elektron s er neppe størrelsen av et atom, ca 0,1 nanometer. Forskere vanligvis overse DeBroglie bølgelengde for noe større enn et atom, som bølgelengden er for liten til å måle.

Bruksanvisning

1 Multipliser objektets masse i kilo i kalkulatoren. Multiplisere det med objektets hastighet i meter per sekund. Trykk lik nøkkel.

2 Trykk på "1 / x" -tasten for å ta den gjensidige av resultatet. Trykk på formere tasten.

3 Key Plancks konstant inn i kalkulatoren. I enheter av joule og sekunder, er antall 6,626 x 10 ^ -34. Bruk kalkulatoren vitenskapelige notasjon. Trykk lik nøkkel. Resultatet er DeBroglie bølgelengden i meter. For eksempel har et proton en masse på 1,67 x 10 ^ -27 kg. Med en hastighet på 1000 meter per sekund, dette gir 1,67 x 10 ^ -27 x 1,000 = 1,67 x 10 ^ -24. Tar 1 / x av som gir 5,99 x 10 ^ 23. Multiplisere med Plancks konstant resultater i en bølgelengde på 3,96 x 10 ^ -10 meter, eller ca 0,4 nanometer.