Hvordan beregne desibel i intensitet

Hvordan beregne desibel i intensitet


En desibel er en enhet av lyd intensitet uttrykt på en logaritmisk skala. Intensiteten (I) i desibel er gitt med den følgende ligning: I (dB) = 10 x Log (I / Io). "Io" betegner hørselsterskelen som er 10 ^ -12 watt / kvadratmeter; det menneskelige øret ikke kan høre lyden av lavere intensitet. Som et eksempel, beregne intensitet som tilsvarer lyden av 50 dB.

Bruksanvisning

1 Del decibel intensitet med 10. I vårt eksempel, vil verdien være 5 (50/10).

2 Hev 10 til strømmen av produktet oppnådd i trinn 1 verdi for å beregne forholdet mellom intensiteten til hørselsterskelen (I / Io). I vårt eksempel forholdet I / Io er 10 ^ 5 = 100.000.

3 Multipliser forholdet fra trinn 2 ved terskelen av å høre å beregne intensitet. I dette eksemplet er intensiteten 10 ^ -12 x 100 000 = 10 ^ -7 watt / kvadratmeter.