Hvordan beregne dihedral Angles

De fleste flyvinger er ikke vannrett fra roten til tuppen. Mange vinger er vinklet litt opp. Denne vinkel kalles "dihedral", og det er en designspesifikasjon som øker stabiliteten rull av flyet. Når flyet ruller svakt i en retning, blir en vinge flere horisontale og den andre blir mer vertikal. Årsakene heisen for å øke på den horisontale vingen og reduserer på den vertikale vingen, som i sin tur fører til en korreksjon til rullen forstyrrelse.

Bruksanvisning

1 Parkere flyet så vingen strekker seg over et plant underlag.

2 Mål avstanden fra vingeroten til bakken og fra wingtip til bakken. Den vingeroten er det punkt hvor vingen kobles til skroget. Målingene må gjøres vinkelrett på bakken.

3 Trekk vingeroten måling fra blafring og måling. Hvis vingene har dihedral, vil dette være et positivt tall. Hvis de har anhedral, vil det være negativ.

4 Måle den horisontale forlengelse av vingen. Dette er den horisontale avstanden mellom vingeroten og en imaginær vertikal linje som forbinder blafring og til bakken. Hvis verdien for vingespenn er tilgjengelig, kan du dele på at verdien av to for en god tilnærming.

5 Fordel høydeforskjellen (trinn 3) ved den horisontale avstanden og bruke kalkulatoren for å bestemme den inverse tangens av resultatet. Dette er dihedral vinkel for vingen.