Hvordan beregne din alder Fra fødselsdato

Hvordan beregne din alder Fra fødselsdato


Fødselsdato er den datoen du ble født, og finnes på ulike juridiske dokumenter som fødselsattest, vigselsattest, og - når du dør - dødsattest. Din alder er hvor lenge det er siden du ble født, som i dag.

Bruksanvisning

1 Trekk fødselsår fra inneværende år. For eksempel, hvis fødselsår var 1970 og inneværende år er 2010, 2010 minus 1970 gir deg en alder av 40 år.

2 Sammenligne inneværende måned til måned for fødsel. Hvis gjeldende måned er før fødselsmåned, trekker ett år fra alder. For eksempel, hvis fødselsmåned var oktober 1970 og inneværende måned er mai 2010, er din alder bare 39 fordi et helt år ikke har gått frem til oktober 2010.

3 Sammenligne gjeldende dag til dag av fødsel hvis inneværende måned er det samme som fødselsmåned. Hvis gjeldende dag er før den dagen du ble født, trekke en fra alder. For eksempel, hvis fødselsdato er 20 mai 1970, og dagens dato er 5 mai 2010, er din alder bare 39 for ytterligere 15 dager.