Hvordan beregne Drift Angle

Hvordan beregne Drift Angle


Navigasjon krever en forståelse av grunnleggende geometri. Du må vite hvor du ønsker å gå i forhold til der du er nå på vei, slik at du kan korrigere kursen. Driv vinkel er forskjellen mellom overskriften du er på, og overskriften du ønsker å gå i. Det er ofte beregnet i luftfart og båtliv når luften eller vannstrømmer trekke fartøyet ut til satt kurs.

Bruksanvisning

Hvordan beregne Drift Angle

1 Finn din nåværende eller startposisjonen på kartet.

2 Tegn en linje som representerer det planlagte kurs (en linje fra din nåværende posisjon til bestemmelsesstedet).

3 Tegn en linje som representerer din nåværende posisjon (en linje fra din nåværende posisjon til et punkt du vil nå hvis du fortsetter i den aktuelle overskriften).

4 Bruk vinkelmåler for å måle den vinkelforskjellen mellom de to linjene. Dette er driften vinkel.