Hvordan beregne dybde fra Trykk

Jo dypere du dykker i vannet, jo mer press du har rundt deg. Dette er grunnen til at det gjør det vanskelig for dykkere og annet utstyr, som for eksempel ubåter eller roboter, å dykke dypt i vannet. Etter hvert som trykket øker, blir det mer og mer skadelig for personen eller utstyr. Hvis du vet hvor mye press som er rundt deg i vannet, så kan du beregne dybden i vannet du befinner deg i. Formelen for dybde er dybde lik trykket delt på 15 pounds per kvadrattomme per atmosfære delt på 33 fot pr atmosfære.

Bruksanvisning

1 Divide 15 av 33 for å få 0,4545. Dette er fordi for hver 33 føtter deg ned i vann, trykket øker en psi.

2 Å måle trykket i pounds per kvadrattomme (psi). For eksempel, har du trykket på 3000 psi.

3 Del din trykk med antall beregnet i trinn 1. Dette gir deg dybden i fot. I det eksempel 3000 psi delt på 0,4545 lik 6600 fot.