Hvordan beregne Effect Size Med Chi-Square

Hvordan beregne Effect Size Med Chi-Square


Effektstørrelse er et begrep i statistikken som avgjør hvor nært beslektet to variabler er i en statistisk måling. Effektstørrelse kan brukes på en rekke statistiske tester, inkludert chi-squared tester, som er en av de mest anvendte tester i resultater i statistikk, eller statistiske modeller som er gjenstand for tilfeldige variabler. Effekten størrelse i en kji-kvadrat test er gitt av en variabel kalt Cramers phi, utviklet av matematikeren Harald Cramér i 1946.

Bruksanvisning

1 Multipliser antall målinger gjort av den minste av antall rader eller kolonner i chi-squared matrise. For eksempel, hvis du har gjort 23 målinger, og det er 3 rader og 4 kolonner i matrisen, multiplisere 23 med 3, som gir 69. Call dette resultatet A.

2 Del resultat A ved chi-square statistikken. Hvis chi-kvadrat statistikk er 14.66, deretter dele resultatet En av dette nummeret gir 0,212. Kall dette resultatet B.

3 Ta kvadratroten av resultat B. Avsluttende eksempel kvadratroten av 0,212 er 0.46. Dette er effekten av størrelsen på kji-kvadrat, som bestemmes av Cramer phi.

Hint

  • Hold så mange sifre som mulig i de mellomliggende trinnene i beregningen. Bare rundt svaret etter at den endelige beregningen er gjort.