Hvordan beregne ekvivalent luftdybde

Hvordan beregne ekvivalent luftdybde


Ekvivalent luft dybde er en måling skal være tilnærmet lik dekompresjons kravene til nitrogen / oksygen-blandinger av pustegass når andelene av de to komponenter er forskjellige enn de som finnes i normal pusteluft. Det er dybden av et dykk ved hvilken den luft som en dykkeren puster ville ha det samme partialtrykket av nitrogen som vanlig luft ville på den dybde som dykkeren er plassert på den tiden. Den tilsvarende luft dybden av en nitrogen / oksygenblanding er en funksjon av mengden av nitrogen i blandingen, og den dybde hvor det blir brukt.

Bruksanvisning

1 Bestem prosentandelen av nitrogen i nitrox blanding og dele det med 100. For eksempel, hvis blanding inneholdt 64 prosent nitrogen, vil du dele 64 med 100 for å få 0,64.

2 Bestemme dybden av dykket i føttene og legge 33 til det. For eksempel, hvis du var dykking ned 90 fot, vil du legge til 33-90 for å få 123.

3 Del resultatet fra trinn 1 ved 0.79. For det ovennevnte eksempel, 0,64 / 0,79 = 0,81.

4 Multipliser resultatet fra trinn 2 av resultatet fra trinn 3. For eksempelet ovenfor, 123 --- 0,81 = 100.

5 Trekk 33 fra resultatet fra trinn 4 for å få din ekvivalent luftdybde i fot. For eksempelet ovenfor, 100 '33 = 67 fot.