Hvordan beregne en Termotemperatur

Termoelement-enheter måle temperaturen på et gitt objekt ved sondering objektet med metalltråder og -staver. Mens et termometer kan måle bare temperaturen på overflaten, kan termo nøyaktig beregne de indre temperaturer i Celsius eller Fahrenheit, ved hjelp av spenningsfallet opprettet over termo sin metalltråd.

Bruksanvisning

1 Koble termo enheten til en termotemperatursensor. Avhengig av hvilken sensor du kjøper, vil digital avlesning vises via en håndholdt enhet eller et program.

2 Sett sonden av termo enheten inn i objektet. Bruk vernevarmebestandige hansker når du håndterer varme gjenstander eller sette inn sonden. Pass på at de to metalltråder innkapslet i sonden er fullt plassert inne i objektet for en nøyaktig lesing. Ledningene spore den spenning som frembringes av temperaturforandringer i gjenstandene.

3 Vent noen minutter slik at temperaturnivåer for å reise opp metalltråder til sensoren. Analyser temperaturavlesninger av sensoren, ved hjelp av håndholdt enhet eller program. Avhengig av temperaturen preferanse, kan målingene vises i Celsius eller Fahrenheit.

Hint

  • Bruk ekstra varmeverneklær ved behov, basert på estimert temperaturen på objektet.