Hvordan beregne energi Realisert av en fusjonsreaksjon

Hvordan beregne energi Realisert av en fusjonsreaksjon


Soling er ikke så enkelt som det kan virke. I fusjon reaksjoner som foregår i kjernen av solen for å produsere varme og lys du liker når du ligger på stranden, to protoner sikring danne to deuterons (en type hydrogen); den deuteron sikringer med annen proton for å danne helium-3; helium-3 og et annet helium-3-sikring for dannelse av beryllium-6; og beryllium-6 spaltes til to protoner og helium 4. Albert Einsteins berømte ligning E = mc ^ 2, eller energi (E) er lik masse (m) ganger lysets hastighet (c) kvadrat, forteller deg hvorfor disse prosessene er så enormt kraftig. Selv om massen er involvert var små (og i kjernen av solen, er ikke liten masse som er involvert) lysets hastighet er så stor (2,88 x 10 ^ 8 meter per sekund) at energien (E) som et resultat må være forholdsvis flat enorm.

Bruksanvisning

1 Skriv vekten i kilo av reagenser for ditt fusjonsreaksjon. For eksempel dine reagenser er fire hydrogenkjerner som veier 6.694 x 10 ^ (- 27) kilo.

2 Skriv vekten i kilo av produkter av fusjonsreaksjon. For eksempel, produktet er en heliumatom som veier 6.644 x 10 ^ (- 27) kilo.

3 Trekk fra vekten av produktet eller produkter av din reaksjon fra vekten av reagenser ved hjelp av en vitenskapelig kalkulator. For eksempel, 6,694 x 10 ^ (- 27) - 6,644 x 10 ^ (- 27) = 5,0 x 10 ^ (- 29)

4 Multipliser svaret ved lysets hastighet squared ved hjelp av en vitenskapelig kalkulator. Lysets hastighet er 2,88 x 10 ^ 8 meter per sekund. For eksempel, (5,0 x 10 ^ [- 29]) x (2,88 x 10 ^ 8) ^ 2 = 4,147 x 10 (-12). Energien realisert ved din fusjonsreaksjon er 4,15 x 10 ^ (- 12) joule. En joule er en enhet av energi representerer en kilo meter squared per sekund squared.