Hvordan beregne Equivalent Vekt

Hvordan beregne Equivalent Vekt


I Science, er ekvivalentvekten til en løsning er molekylvekten av den oppløste substans, eller oppløst substans, i gram dividert med valensen av den oppløste substans. Ekvivalentvekt spår massen av et stoff som vil reagere med ett atom av hydrogen i en syre-base-analyse slik som en titrering.

Bruksanvisning

1 Finne molekylvekten av en forbindelse som anvendes i en kjemisk reaksjon ved å slå opp i det periodiske system molekylvekten av hvert element og multiplisere det med antallet av elementer i forbindelsen før tilsetning av alle molekylvekter sammen. For eksempel er molekylvekten av natriumklorid, NaCl, er 22,990 + 35,453 eller 58,443.

2 Bestemme valensen av forbindelsen. Valens refererer til hvor mange hydrogenatomer kan bånd med sammensatte. Det bestemmes av forholdet mellom elementer i en forbindelse. For NaCl, er valens 1 fordi bare ett hydrogenatom kan bindingen med NaCl. For H2SO4, eller svovelsyre, er valensen 2 fordi to hydrogenatomer bånd med sulfat eller SO4.

3 Dele molekylvekten ved valensen til å beregne den tilsvarende vekt. Ekvivalentvekten til NaCl er 58,443 / 1 eller 58,443