Hvordan beregne et forhold er Coefficient

To personer som er relatert deler en felles genetisk opphav, og det er viktig å finne ut akkurat hvor mye av det samme genetiske materialet de deler. En koeffisient av samlivstiltak hvor nært beslektede to mennesker er når de deler en felles stamfar. Resultatet i en koeffisient av forholdet beregningen er en brøk. Det brøk utgjør andel av felles gener de to personer deler. Følg disse trinnene for å bestemme forholdet koeffisient av to personer.

Bruksanvisning

1 Plot en slektshistorie diagram som forbinder de to individer for hvem koeffisienten blir beregnet. Bestem hvor mange felles forfedre de to personer dele. For eksempel vil to fettere dele to felles forfedre som at de deler to besteforeldre.

2 Tell antall personer mellom to individer. Spor fra ett individ tilbake til felles stamfar, deretter fra felles stamfar til den andre personen. Den felles stamfar som forbinder de to personene gjelder kun en gang.

3 De beste resultatet av 1/2 til den n-te strøm, hvor eksponenten n er lik det antall personer som man telles mellom de to individer. For eksempel, ville du multiplisere 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 hvis det var fire personer på vei mellom to individer.

4 Finn de eksponentene for eventuelle andre stier som forbinder to individer. Legg til resultatene av hver bane sammen. Fortsetter eksempel på to fettere som deler ett sett med besteforeldre, ville det være to resultatene lagt sammen. Summen er forholdet koeffisient.