Hvordan beregne foot pounds Energy

Hvordan beregne foot pounds Energy


Når du er beregningen av mekanisk energi som brukes til å utøve makt og flytte noe, du snakker om arbeidet som gjøres av en kraft på avstand. Du kan beskrive dette i form av fot-pounds. For eksempel vil beregne den energien som brukes til å stramme en mutter når du bruker en skiftenøkkel, eller å løfte en vekt fra gulvet. Mekaniske kraft som finner sted i tid, slik at for å beskrive effektbehov, man bruker fot-pounds per sekund.

Bruksanvisning

1 Skriver inn i en kalkulator antall i fot for avstanden fra sentrum av den kraft som utøves, slik som en mutter som må strammes, og lengde slik at den kraft som blir brukt, slik som utløpet av en en-fot lang skrunøkkel .

2 Trykk på "Multipliser" -tasten på kalkulatoren.

3 Skriv inn det nummeret som representerer mengden kraft som du må søke nøkkel for å skru mutteren, slik som 200 pounds av makt.

4 Trykk på "Lik" -tasten for å få svar på 200 fot-pounds (en fot av avstand ganger 200 pounds av makt utøves).

5 Trykk på "Divide" -tasten og deretter taste inn nummeret som representerer hvor mye tid det tok å gjøre jobben, for eksempel fem sekunder. Hvis det tok deg fem sekunder for å flytte skiftenøkkel, ble du arbeider med 200 fot-pounds delt på fem sekunder, eller 40 fot-pounds per sekund.

6 Vei og objekt, for eksempel en to-pund vekt, og multipliserer det med antall fot du løfter den ut av bakken, for eksempel 3 føtter, for å beregne at du brukte 6 fot-pounds av energi. Hvis du tok to sekunder på å løfte vekten, du brukte 3 fot-pounds per sekund.