Hvordan beregne gjennomsnittlig nedbør

Hvordan beregne gjennomsnittlig nedbør


Regn målere tilbyr en praktisk metode for å måle nedbør, vanligvis uttrykt i form av inches eller millimeter. Men regn målere vurderes punktmålinger, noe som betyr at de bare måler nedbør på ett lite punkt. Denne målingen kan variere mye fra andre målinger på forskjellige steder. Derfor bør en gjennomsnittlig tas av hele området du ønsker å måle. Dette muliggjør en mer jevn representasjon av området, i stedet for å stole på en enkelt punkt.

Bruksanvisning

1 Sett opp flere regn målere, i henhold til deres bruksanvisninger, og spre dem jevnt i hele det området du ønsker å måle. Jo flere målere du bruker, jo mer representative og nøyaktige data være. Tanken er for jevnt å måle området. Tillat regn målere til å sitte ute for den perioden du ønsker å måle. For daglig nedbør, vil du la dem sitte i 24 timer.

2 Spill hver måling tatt av regn målere, i henhold til deres bruksanvisninger.

3 Legg alle måle- og dele på antall målinger for å beregne gjennomsnittlig nedbør. Som et eksempel, hvis du brukte seks regn målere og målt en i., 3 i., 0 i., 4 i., 2 i. Og en i., Så ville du legge alle numrene, noe som tilsvarer 11 inches, og dividere med seks. Derfor har du en gjennomsnittlig nedbør i området på 1,83 i. For denne perioden.

4 Gjenta prosedyren med jevne mellomrom hvis du ønsker å beregne gjennomsnittlig nedbør for en lengre periode, for eksempel månedlig eller årlig nedbør. Som et eksempel, kan du kjøre denne prosedyren hver dag, annenhver uke eller hver fjerde uke for et helt år, og gjennomsnittlig resultatet til å beregne gjennomsnittlig årlig nedbør.