Hvordan beregne Grain i en korn Buggy

Lær å beregne mengden av korn inne i en korn buggy å vite om dine avlinger så mye som du forventet. Volumet av korn inne i vognen er et direkte mål på mengden av avling det holder. Volumet av korn inne i vognen er avhengig av dimensjonene av plassen okkupert. Når volumet er funnet i kubikk inches kan den omdannes til tørr tønner korn raskt.

Bruksanvisning

1 Måle lengden og bredden av kornet vognen oppbevaringsrommet i inches. Dessuten finner dybden av korn i inches. Anta, for eksempel, en lengde på 96 inches, en bredde på 75 inches og en dybde på 50 inches.

2 Multipliser lengden med bredden av dybden å komme frem til volumet av korn i cubic inches. Nå har du, for eksempel, 96 inches ganger 75 inches x 50 inches, eller et volum på 360.000 kubikk inches.

3 Del volumet ved 2150,42 å konvertere til tørre bushels, fordi en enkelt tørre bushels lik 2150.42 cubic inches. Fullfører eksempel, har du 360.000 kubikk inches delt 2150.42 cubic inches per tørr skjeppe, eller 167,4 tørre bushels av korn.