Hvordan beregne Gyroskopiske Effect

Et gyroskop er en enhet som bruker tre akser for å måle kraft og vinkel orientering. Hakke har blitt brukt til å teste stabilisering av fjernstyrte helikoptre, bruker stabilitet med håndholdte enheter, ubemannede objekter, Hubble Space Telescope og skip. For å beregne gyroskopisk effekt, må du ha masse og radius av gyroskop og bruke treghetsmoment ligningen.

Bruksanvisning

1 Sett i massen og radien av gyroskopet til treghetsmomentet ligning, hvor "M" står for massen og "R" står for radien. Ligningen skal se slik ut: (2/5) M * R ^ 2.

2 Beregn ligningen for den treghetsmoment, ved å erstatte "M" og "R" med massen og radien av gyroskopet.

3 Måle antall rotasjoner gyroskopet din gyroskop gjør per sekund ved hjelp av stoppeklokke. Dette bestemmer vinkelhastighet.

4 Multiplisere vinkelhastigheten man beregnet i trinn 3 med treghetsmomentet man fikk i trinn 2 for å beregne dreieimpuls og få den gyroskopiske effekt.