Hvordan beregne hastigheten til en P-Wave

Hvordan beregne hastigheten til en P-Wave


Primær bølge, eller P-bølge, hastighets måler hvor fort Lydbølgene forplanter seg gjennom jorden. En rekke ting påvirke P-bølgehastighet, herunder tettheten av materialet bølger seg gjennom og mengden av oppsprekking i materialet. Måling av P-bølgehastighet krever kunnskap om avstanden fra opprinnelsen til bølgen til der man ta målingen. Variasjoner i hastigheten til en P-bølge kan avsløre informasjon om tettheten av materialet. På grunn av dette, forskere ofte gjør P-bølgeberegninger i nøye kontrollerte forhold, slik at de kan kalibrere sine instrumenter for å måle tettheten av materialer under jordoverflaten.

Bruksanvisning

1 Fyll en sylinder med et materiale, såsom jord eller stein, at P-bølge vil reise gjennom.

2 Feste to transdusere på motsatte sider av sylinderen --- man for å overføre en lydpulsen og en for å motta den.

3 Kalibrer transduserne for å bestemme eventuelle forsinkelser at de kan bidra til målingen. Elektronikk ofte produsere forsinkelser. For eksempel kan den sendende omformer ha en forsinkelse mellom når man signalisere lyden bølgepuls for å løsne, og når det faktisk gjør.

4 Måle diameteren av sylinderen og tykkelsen av foringen eller sylinderveggene.

5 Beregn avstanden P-bølgen vil reise mellom givere. P-bølgehastighet blir ofte brukt til å bestemme tettheten av materialet inne i sylinderen, så subtrahere tykkelsen av foringen fra den totale avstand. Måle diameteren av sylinderen og trekke fra tykkelsen av foringen to ganger fordi P-bølgen beveger seg gjennom foringen to ganger. Svaret er avstanden du vil bruke i hastighetsberegning.

6 Sende en lydbølge gjennom sylinderen og måle den totale tid det tar for overføring for å motta bølgen over de to transdusere.

7 Trekk fra noen forsinkelser bestemt fra instrumentet kalibrering fra den totale tiden. For best mulig nøyaktighet, måle tiden P-bølgen tar å reise gjennom duken og trekke fra to ganger at verdien også fordi den reiser gjennom duken to ganger.

8 Beregn P-bølgehastighet ved å dividere avstanden bestemmes ved å beregne avstanden P-bølgen vil reise mellom transdusere og siste gang bestemt i det foregående trinn.