Hvordan beregne Hertz til joule

Hvordan beregne Hertz til joule


Metrisk (International) system definerer en hertz (Hz) som en enhet av frekvens, mens en joule (J) representerer en enhet av energi. Konverteringen mellom disse enhetene er basert på Planck ligning skrives som: Energi = Plancks Konstant x frekvens. Den lar deg beregne en energi av elektromagnetisk stråling, for eksempel lys, hvis du vet frekvensen. Bruk en praktisk online energi omformer eller en kalkulator for å regne hertz til joule.

Bruksanvisning

Bruke Online Converter

1 Åpne Energy Converter i alle nettlesere hjelp av koblingen i Resources.

2 Sett enhet "Hz" (hertz) i kolonnen "Frequency".

3 Angi frekvensen verdi: "20000", for eksempel, i boksen under "Hz".

4 Sett enhet "J" (joule) i kolonnen "Energy". Så les energien i joule i boksen under "J." I eksemplet konverterer 20 000 Hz til 1,3252 x 10 ^ -29 J.

Ved hjelp av en kalkulator

5 Hent Plancks konstant verdi ved hjelp av koblingen i Resources: 4.13566733 x10 ^ -15 eV s. Legg merke til at Plancks konstant gis vanligvis i elektronvolt (eV), som er en annen enhet for energi.

6 Multiplisere frekvensen og Plancks konstant for å beregne energien i eV. For eksempel, hvis frekvensen er 50 000 Hz, så fotonenergi er 50000 Hz x 4,13566733 x 10 ^ -15 eV s = 2,07 x 10 ^ -10 eV.

7 Multipliser energi i eV ved 1.6021765 x 10 ^ -19 å konvertere den til joule (J). I dette eksemplet, energien av 2,07 x 10 ^ -10 eV korresponderer med (2,07 x 10 ^ -10 eV) x (1,6021765 x 10 ^ -19) = 3,31 x 10 ^ -29 J.