Hvordan beregne høyde med Sextant

Hvordan beregne høyde med Sextant


En sekstant er en mekanisk innretning for å måle vinkelen mellom to objekter. Oftest assosiert med navigasjon til sjøs, kan en sekstant også brukes til å hjelpe beregne høyden på trær, bygninger, flaggstenger eller andre vertikale objekt.

Bruksanvisning

1 Velg en observasjon punkt der du kan tydelig se både toppen og bunnen av objektet du ønsker å måle. Bestemme den nøyaktige avstanden mellom observasjonspunktet og undersiden av gjenstanden.

2 Sett sekstanten til null og se på objektet gjennom okularet, justere visningen til den er i midten av rammen.

3 Juster sekstanten armen for å dele skjermen i to halvdeler. Fortsett å flytte armen til den øverste halvdelen av objektet på den ene siden av bildet er på linje med den nedre halvdelen av objektet på den andre siden av bildet.

4 Les vinkelen fra buen av sekstanten.

5 Bruk en vitenskapelig kalkulator for å finne høyden på objektet ved å multiplisere avstanden fra observasjonspunktet ved tan av vinkelen som du målt. For eksempel, hvis man var 150 fot fra undersiden av gjenstanden, og den innspilte vinkelen var 75 grader, høyden av gjenstanden ville være 150 x tan 75 = 560 fot.

Hint

  • Husk å legge høyden du holder sekstant over bakken til den totale høyden på objektet.