Hvordan beregne kapasiteten på hodet i Feet

Hvordan beregne kapasiteten på hodet i Feet


Beregning av hodet kapasiteten til en pumpe er en metode for måling av pumpens trykk, i forhold til trykket i pumpen ved sin base. Det er vanlig å måle trykket kapasitet av hodet i fot (som er, konvertere den konvensjonelle trykkenheter, slik som pounds per kvadrattomme eller Pascals, til enheter som angir høyden av hodet).

Bruksanvisning

1 Multiplisere tettheten av fluidet ved akselerasjonen som skyldes tyngdekraften. For eksempel, multiplisere tettheten av vann (1,0 kg pr meter isbiter) av tyngdens akselerasjon på 9.81 meter per sekund gir et resultat av 9.81 Newton per meter i terninger. Kall dette resultatet A.

2 Dele overtrykk på hodet av resultatet A. For eksempel, hvis overtrykk på hodet er 200 Pascal (Pascals blir måleenhet for trykk), og deretter dividere dette resultat ved A gir 20,4 meter. Dette er kapasiteten av hodet.

3 Konverter resultatet i meter til fot ved å multiplisere resultatet med 3,33 fot per meter. Avslutt vårt eksempel, multiplisere 3,33 fot per meter med 20,4 meter gir 67,9 fot. Dette er kapasiteten av hodet i fot.