Hvordan beregne Kappa statistikk

Hvordan beregne Kappa statistikk


Kappa er et statistisk mål på enighet i karakterer mellom to raters. For eksempel, hvis to legene vurdere en pasient som enten "syk" eller "sunn" så kappa måler omfanget av deres avtale. Det er justert for avtalen skyldes tilfeldigheter; det vil si den avtalen vi forventer fra bla mynter. Den inneholder varianter for ordningsdata (det vil si, en variabel som har en naturlig rekkefølge). Selv om mye brukt, har kappa sin del av kritikere.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Excel på din og skriv overskrifter i tilstøtende celler i rader og kolonner. I eksempelet, skriver du inn "sunn" i cellene A2 og B1, og "syk" i cellene A3 og C1.

2 Legg inn data. Hver celle representerer karakterer fra to raters. I eksempelet, kan det være 100 i celle B2 (både hastighet sunn), 20 i celle C2 (rad lege sier "syk" -kolonnen lege sier "sunn"), 10 i celle B3 (bare motsatt) og 30 i celle C3 (begge sier syk).

3 Beregn proporsjoner. Legg alle fire celler, deretter dele hver av de fire celler av den resulterende total.

4 Gå til en ny celle og beregne observerte avtalen. I eksemplet er denne "= b2 + c3". Skriv inn denne i celle C6.

5 Beregn rad- og kolonne summer. I eksempel inn "= b2 + b3" i celle b4, "= c2 + c3" i celle c4, "= b2 + c2" i celle d2 og "= b3 + c3" i celle d3.

6 Gå til en ny celle, og beregner forventede enighet I eksemplet er dette "= (b4

d2) + (x2 d3)". Skriv inn denne i celle C7.

7 Beregn kappa: (observert avtalen - forventet avtalen) / (1-forventet avtalen). I eksempelet, skriv "= (A6-A7) / (1-A7)" i celle A8 å få kappa.

Hint

  • Statistikkprogrammer som SAS eller R eller SPSS kan gjøre dette veldig enkelt.