Hvordan beregne Lengde til sjøs

Hvordan beregne Lengde til sjøs


Lengde er en geografisk koordinat brukes i kartlegging og navigasjon og representerer den spesifikke øst-vest måling av et punkt. Det uttrykkes som et punkt som meridian til +180 grader østover eller -180 grader vestover fra nullmeridianen. Stats Meridian ligger i Greenwich, London, som er null grader lengdegrad. Lengde er generelt uttrykt som et mål i form av grader, minutter og sekunder. Uten et globalt posisjoneringssystem (GPS) for å automatisk beregne din posisjon for deg, er det mulig å gjøre dette selv. Det er viktig å være i stand til å utføre denne beregningen, bør du finne deg selv på sjøen, med ingen teknologi for å hjelpe deg.

Bruksanvisning

1 Lær rektor lengdegrad og breddegrad før du setter seil. For din egen sikkerhet, er det viktig at du forstår navigasjonsgrunnleggende, for eksempel beregning av lengdegrad og breddegrad, før du sette seil.

2 Bestem solar tid og gjeldende Greenwich Mean Time, eller, som det også kalles, Universal Coordinated Time (UTC). Solar er klokken lokal tid i form av en solar dag. Bruk 24-timers klokke fra 00:00 til 24:00.

3 Trekk fra UTC fra solenergi tid. For eksempel, hvis din lokale tid er 03:00 timer og UTC er 13:00, subtrahere 13.00 fra 03:00. Dette gir deg -10.

4 Dele resultatet med 24. (-10/24 = -0,4166)

5 Multipliser resultatet med 360. (-0,4166 x 360 = -150) Denne beregningsresultatene i din langsgående plassering. I dette eksemplet, er du -150 grader vestover fra nullmeridianen.