Hvordan beregne lengden på den tredje etappen av en trekant

Hvordan beregne lengden på den tredje etappen av en trekant


Triangles ikke holde sine hemmeligheter godt. Den Sinussetningen, loven om cosinus og Pythagoras 'læresetning alle er teknikker for å finne disse hemmelighetene. Hvis du kjenner to av vinklene i en trekant og en side, kan du raskt finne lengden på de to andre sidene; hvis du vet lengden på to ben i en trekant og vinkelen de deler, kan du finne lengden på den tredje etappen; og som Pythagoras påpekt, summen av kvadratene av sidene i en rettvinklet trekant er lik kvadratet av sin hypotenusen. Loven om cosinus er spesielt nyttig hvis du ikke vet lengden på en side i en trekant. Du finner loven lett å påføre.

Bruksanvisning

1 Tegn din trekant. Merk det ukjente etappe av trekanten "A." Etiketten benet til venstre for den ukjente benet i en retning mot urviseren "B" og merke benet til høyre for den ukjente benet i en retning med klokken "C."

2 Merk vinkelen på trekant motsatt ben A med en "a". Merke av trekantens hjørner motsatt ben B med en "b". Merk vinkelen motsatt ben C med en "c".

3 Måle lengden av benet b og lengden av benet C med en linjal, og skrive disse tallene ned. For eksempel, er benet B 5 inches lange ben og C er 7 inches lange. Hvis du allerede vet lengden på de to sidene og mål vinkelen de deler, er det mye lettere problemet.

4 Plasser en vinkelmåler i løpet av en trekant, slik at toppunktet, eller punkt, av vinkelen a er synlig gjennom hullet i bunnen av transportør og linjen av linjalen langs bunnen av transportør dekker benet C.

5 Les den nederste nummeret på vinkelmåler hvor benet B skjærer den buede regelen av vinkelmåler. For eksempel, leg B av trekanten skjærer buet regelen ved 37.

6 Beregn cosinus til dette tallet ved hjelp av en vitenskapelig kalkulator. Vær sikker på kalkulatoren er satt til grader og ikke radianer. For eksempel, cos (37) = 0,79863.

7 Multipliser svaret ganger lengden av benet B, lengden på beinet C og 2. For eksempel 0,79863 x 5 x 7 x 2 = 55,904.

8 Trekk svaret fra kvadratet av side C. For eksempel (7 x 7) - 55,904 = -6,9044.

9 Legg inn svar kvadratet av side B. For eksempel, (5 x 5) - 6,9044 = 18,095.

10 Beregne kvadratroten av svaret ditt. For eksempel, (18,0955) ^ (1/2) = 4,253. Lengden av den ukjente side av trekanten, side A, er 4.253 inches.