Hvordan beregne Lift Coefficient

Hvordan beregne Lift Coefficient


Lift er nøkkelen aerodynamiske kraften i flukt. Ifølge Newtons tredje lov, har hver handling en lik og motsatt reaksjon. Løft motsetter vekt og gjør at fly i fugler, fly og andre objekter. Koeffisienten for løfte (Cl) tiltak løft som det gjelder vinkelen mellom formen på en vinge og retningen av vinden. Denne vinkelen øker som Cl øker inntil nå en topp, noe som medførte at heisen er raskt tapt og et vinge boder. Heisen ligning kan brukes til å beregne hvor mye vekt en gitt vinge kan bære.

Bruksanvisning

Hvordan beregne Lift Coefficient

1 Bestemme objektets hastighet (V) i miles pr time, tetthet (r) i pounds per square inch, vinge område (A) i fot kvadrat og mengden av heisen (L) i pounds.

2 Beregn dynamisk trykk, noe som tilsvarer en halv tettheten multiplisert med hastighet squared, eller q = 0,5

r V ^ 2.

3 Del løft av dynamisk trykk multiplisert med vingen området. Med andre ord, Cl = L / (q * A). Dette uttrykker koeffisienten til heisen.

Hint

  • Du kan måle Cl matematisk ved lave hastigheter under havnivå tilstanden ved hjelp av ligning 2 ganger pi (3,14159) multiplisert med vinkelen mellom midtlinjen av vingen og den relative vinden. Imidlertid er Cl typisk bestemmes ved vindtunneltester hvor hastigheten, tettheten og område kan kontrolleres.