Hvordan beregne logaritmisk desibel

Desibel, betegnet som "dB," er enheter som måler intensiteten av lyden. Denne enheten er ofte brukt i akustikk for å kvantifisere lydnivå. Desibel, er logaritmen av forholdet mellom lyd (I) til hørselsterskelen (Io); desibel = 10 x log10 (I / Io). Standarden hørselsterskelen er 10 ^ -12 watt / kvadratmeter. Bruk en kalkulator for å beregne desibel.

Bruksanvisning

1 Fordel lydintensiteten ved hørselsterskelen for å beregne forholdet (I / Io). For eksempel, hvis den lydintensitet er 10 ^ -9 watt / kvadratmeter så er forholdet -9 ^ 10/10 ^ -12 = 10 ^ 3 = 1,000.

2 Skriv forholdet (I / Io) på kalkulatoren og trykk på "Logg inn" knappen for å kalkulere log10. I dette eksempel log10 (1000) = 3.

3 Multiplisere log10 av forholdet (I / Io) ved 10 for å beregne desibel. I dette eksemplet er lydnivået 3 x 10 = 30 desibel.