Hvordan beregne Mass og vekt

Hvordan beregne Mass og vekt


I hverdagen, folk har en tendens til å tenke på vekt i forhold til hvor tungt noe føles. I fysikk, har imidlertid en mer spesifikk vekt betydning. Det refererer til mengden av kraft tyngdekraften utøver på et objekt. Hva folk flest vanligvis kaller vekt kalles masse i fysikk. Masse refererer til mengden av materiale i en gjenstand, og er målt i kilo. For å beregne vekten av et objekt, må du kjenne sin masse.

Bruksanvisning

Finne Mass

1 Skyv alle tre vekt balanserer på trippel-bjelke balanse hele veien til venstre. Hvis pekeren ikke er på linje med null linjen, sakte snu null balanse knappen for å justere den.

2 Plassere objektet på balanseplaten. Pekeren beveger seg til venstre for null. Skyv den tyngste vekten likevekt til pekeren beveger seg til høyre for null. Skyv den tyngste vekten kroppsholdning tilbake til pekeren flytter tilbake. For eksempel, når du flytter den tyngste kroppsholdning til 300, flytter du markøren til høyre for null. Skyv den tyngste kroppsholdning tilbake til 200 og begynne å skli midten likevekt.

Gjenta prosedyren med den midterste og letteste vekt balanserer.

3 Legg tallene under hver vekt likevekt på kalkulatoren. Den totale er massen i gram. For eksempel leser den tyngste kroppsholdning 200, midt likevekt leser 30 og den letteste likevekt leser 0,3. Den totale masse er 230,3 g.

4 Skriv ned masse og bruke den til å hjelpe deg å beregne vekten av objektet.

beregning Vekt

5 Omdanne massen fra gram til kilogram ved å dividere massen av gjenstanden ved 1000. For eksempel vil et objekt med en masse på 230,3 g har en masse på 0.2303 kg.

6 Skriv formelen for vekten på papiret: w = mg. W står for vekten av objektet, står m for massen av objektet, og g står for gravitasjonskonstanten På jorden, er lik g alltid 9,8 meter per sekund per sekund. Ifølge Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu, et nettsted om fysikk, dette kan også skrives som 9,8 newton / kg.

7 Beregn vekt ved hjelp av formelen og kalkulatoren. For eksempel, hvis massen til et objekt er 0.2303 kg, w = 0,2303 kg x 9,8 newton / kg, eller 2.2569 newton.