Hvordan beregne MIL Tykkelse

Hvordan beregne MIL Tykkelse


Avledet fra det latinske "mille" (tusen), er måleenheten "mil" defineres som "en tusendel av en tomme." På grunn av denne forsvinnende liten størrelse, har mils blitt populære enheter for måling av tykkelsen av filmen, plast ark, folie og papir. Tilsvarende har ingeniører fra bilindustrien vedtatt mils å beskrive toleransene Hovedkontor pakninger og andre motordeler. Heldigvis beregning av millimeter eller tommer tykkelse av et objekt måles i mils krever bare enkel aritmetikk.

Bruksanvisning

1 Avgjør om du vil beregne mil tykkelse i Imperial enheter (USA) eller SI-enheter (metriske).

2 For å beregne Imperial enhet tykkelse, dele måling (i mils) av 1000. Dette vil konvertere enhetene til inches.

3 For å konvertere til andre Imperial enheter, rett og slett dele resultatet fra trinn 2 med antall inches i den enheten. For eksempel vil konvertere til fot, dele Imperial tykkelse med 12 fordi det er 12 inches i en enkelt fot. På samme måte, konvertere deg til verft ved å dele Imperial tykkelse med 36 (36 inches = 1 yard).

4 For å beregne SI-enhet tykkelse, multiplisere den opprinnelige målingen (i mils) ved 0,0245. Dette vil konvertere sine enheter til millimeter (mm).

5 For å konvertere fra millimeter til andre metriske enheter, del tykkelse med antall millimeter i mål-enheten. For eksempel, fordi 10 mm er i en enkelt centimeter, vil man dividerer med 10 for å omdanne tykkelsen til centimeter.