Hvordan beregne Momentum av et objekt

Hvordan beregne Momentum av et objekt


Momentum er et sentralt begrep i fysikk, fordi vite fremdriften av gjenstander inne i et system hjelper deg å forutse sin oppførsel. Totale moment er alltid bevart, slik at summen av momentum i et lukket system ved to forskjellige tider vil alltid være den samme. Du kan dra nytte av bevaring av bevegelses å forutsi utfallet av kollisjoner og andre fysiske fenomener. En god forståelse av momentum er nyttig gjennom innledende fysikk, klassisk mekanikk og selv generell relativitetsteori.

Bruksanvisning

1 Finne massen av objektet. Ofte er massen enten gitt i problemet eller lett å utlede fra andre kjente mengder som tetthet og volum. Vet at Mass = (Density) x (volum). Om mulig kan du også måle masse selv ved hjelp av en skala.

2 Finne hastigheten til objektet. Legg merke til at hastigheten er en vektor, som har både størrelse og retning. Hvis du ikke vet retning av objektets hastighet, gå tilbake og finne det. Du kan utlede gjennomsnittshastigheten ved å dele forskyvning av tid. Ofte hastighet er representert ved hjelp av enhetsvektorer, som for eksempel V = 2i + 3j (m / s).

3 Multipliser massen til objektet ved sin hastighet for å få sitt momentum. Legg merke til at fordi hastigheten er en vektorstørrelse, moment har også en retning.

Hint

  • Masse måles ofte i kilo (kg) i metriske enheter og snegler (lb-s ^ 2 / fot) i imperial.
  • Velocity er ofte målt i meter per sekund (m / s) i metriske enheter og fot per sekund (ft / s) i imperial.