Hvordan beregne Motor Current Med Winding Resistance

Hvordan beregne Motor Current Med Winding Resistance


Forholdet mellom strøm (målt i ampere), motstand (målt i ohm) og spenningen er funnet i en av de grunnleggende lover for elektrisitet og elektronikk: Ohms lov. Ohms lov sier at strøm er direkte proporsjonal med spenningen og omvendt proporsjonal med motstanden. Dette betyr at, hvis vi vet motstanden i en krets, som viklingene i en motor, og vi vet at den spenning som tilføres kretsen, kan vi beregne strømmen til motoren.

Bruksanvisning

1 Finn ut spenningen går inn viklingene i motoren, enten ved hjelp av volt-ohm meter for å finne ut hvor mange volt blir levert til motoren eller ved å lese spenningen på strømforsyningen linje fra spesifikasjoner, koder, advarsler eller andre kilder.

2 Finn ut motstanden av motorens viklinger. Du kan teste dette med volt-ohm meter på motor børster, med motoren slått av og koblet fra strømforsyningen ved en åpen bryter eller annen måte koblet fra strømforsyningen.

3 Dele antall volt ved antall ohm motstand; svaret er mengden av strøm, målt i ampere, eller forsterkere. For eksempel, hvis strømforsyningen leverer 108 volt til motoren og motstanden i viklingene er 12 ohm, dividere 108 med 12 for å få 9 forsterkere, hvor mye strøm motoren bruker.

Hint

  • Dette prosjektet innebærer å arbeide med strøm og kan innebære å jobbe med større strøm enn 0,1 ampere. Ekstrem forsiktighet anbefales.